Svet-Stranek.cz
Azyl morčat u Reny

TÝRÁ NĚKDO ZVÍŘE - KAM SE OBRÁTIT:Zvířátka mají jen nás, jsou na nás závislá a od naší péče se odvíjí i délka jejich života.

TÝRÁ NĚKDO ZVÍŘE - KAM SE OBRÁTIT

KAM SE OBRÁTIT KDYŽ JDE O ŽIVOT
Užitečné odkazy zajímavých stránek, které se můžou někdy hodit.
Přijde den, kdy zabití zvířete bude považováno za stejný zločin, jako zabití člověka.
(Leonardo Da Vinci)
Mějte vždy na paměti, že zvířata mají jen nás, jsou na nás závislá a od naší péče se odvíjí délka a kvalita jejich života.
Zvíře neumí zavolat o pomoc, neumí zavolat veterináře, neumí zavolat policii, to je na nás lidech, kteří máme rádi zvířata !
---------------------------------------------------------------------
,,Úcta, kterou chováme ke zvířatům,
      udává naše morální hodnoty..." 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246 

Zákon 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 15. dubna 1992

na ochranu zvířat proti týrání

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

(1) Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a)

a) požadavky a podmínky ochrany zvířat proti týrání,

b) práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně požadavků na jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost,

c) soustavu, působnost a pravomoce orgánů vykonávajících státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání,

d) opatření pro ochranu pokusných zvířat, která jsou používána pro vědecké nebo vzdělávací účely.

§ 2

(1) Zakazuje se týrání zvířat.

(2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.

-------------------------------------------------

Nahlášení týrání zvířat

Hlas Zvířat

FORMULÁŘ NAHLÁŠENÍ MNOŽENÍ / TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

---------------------------------------------------------------

Hlasitá pomoc pro němé tváře, to jsou Blesk tlapky. Nový projekt, který má za cíl pomáhat týraným zvířatům a dohnat k odpovědnosti tyrany a majitele množíren.
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Máte starost o pejska, kočičku či jiné zvíře, které není v dobrých rukou a potřebuje naší pomoc? primamazlicek@iprima.cz  

---------------------------------------------------

Nahlášení týrání zvířat - odkaz

Tento formulář slouží k nahlášení podezření na týrání zvířat. V zájmu vyšetření případu uvádějte pravdivé údaje. Příjemce (Veterinární správanesděluje data ohlašovatele.
F652889
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------ANIMAL EYE, 
z.s.

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 – Staré Město

---------------------------------------------------

Nadace

---------------------------------------------------

Pražský spolek ochránců zvířat   

--------------------------------------------------  

Krizové linky jednotlivých KVS

---------------------------------------------------

ZÁCHRANNÉ STANICE hl.m. Praha

PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY

Nepřetržitá pohotovostní linka: 773 772 771

F648708  F670157

------------------------------------------------
Program na kastraci volně žijících koček:  
Vy kastrujete - My platíme 
-------------------------------------------------

Národní registr majitelů zvířat

  fotka k článku Odkaz na Vaše 
webové stránky na www.narodniregistr.cz
---------------------------------------------------

Útulky pro opuštěná zvířata a odchyt - Praha:   

Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10

V Zámcích 56, Praha 8 - Troja http://www.upozpraha.cz/

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

773 772 771 - cislo na zachrannou stanici v Praze 

774 155 155 - nonstop centralni dispecink zachrannych stanic, kde vam poradi co a pripadne kam.

---------------------------------------------------

Oddělení ochrany zvířat - eAGRI:

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/oddeleni-ochrany-zvirat/

---------------------------------------------------

Strádající zvířata - co s nimi dělat:
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/casto-kladene-otazky/stradajici-zvirata-co-s-nimi-delat.html

---------------------------------------------------

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR:
http://www.svscr.cz/index.php?art=1287

---------------------------------------------------

Státní veterinární ústav Praha:

http://www.svupraha.cz/

---------------------------------------------------

Svoboda zvířat -organizace na ochranu zvířat:
http://www.svobodazvirat.cz/

---------------------------------------------------

Zvíře v nouzi: http://www.zvirevnouzi.cz/ 

---------------------------------------------------


návštěvníků stránky
celkem1 593 524
tento týden728
dnes272
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK